Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Chcesz płacić „Mały ZUS”? Musisz to zadeklarować do 8 stycznia.
  • AKTYWNY SAMORZĄD - 2020 ROK
  • Pomoc specjalistyczna on-line
  • Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska - Ukraina
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportTo jest archiwalna strona www do 1.4.2020
Aktualna znajduje się pod adresem www.powiatgora.plInformacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie ZBIERANIA ODPADÓW, PRZETWARZANIA ODPADÓW, zbierania i przetwarzania odpadów oraz wytwarzania odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów o WYDŁUŻENIU terminu składania wniosków o zmianę zezwoleń.

Zdjęcie: Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami


Zgodnie z art. 5, art. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), od dnia 1 września 2019 r. wprowadzane zostały kolejne zmiany do m. in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1592), w zakresie dotyczącym zbierania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów.

Według art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wydłużono termin składania wniosków o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w celu dostosowania jej do obecnie obowiązujących zapisów prawa, do dnia 5 marca 2020 r.

Ponadto w myśl art. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o odpadach został wprowadzony niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych, określonych w załączniku nr 2a do ustawy, który obowiązuje od 1 września 2019 r.

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.