Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zespół Szkół w OSE
  • Komunikat organizacyjny
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Dodatkowe środki na aktywizację zawodową
  • Bezpieczne ferie
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportTo jest archiwalna strona www do 1.4.2020
Aktualna znajduje się pod adresem www.powiatgora.plKonferencja pn."Sytuacja prawna szkolnictwa branżowego"

W sali konferancyjnej Starostwa Powiatowego w Górze 26 lutego 2020 r. odbyła się międzypowiatowa konferencja metodyczna pn.: „Sytuacja prawna szkolnictwa branżowego”

Zdjęcie: Konferencja pn.


Gospodarzem spotkania był Starosta Górowski Kazimierz Bogucki. Konferencję otworzył Bernard
Bazylewicz dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, który w imieniu Starosty przywitał Janusza Dziarskiego Starostę
Wołowskiego, Grzegorza Kordiaka Wicestarostę, prowadzących Jana Kamińskiego –
starszego wizytatora Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Zawodowego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Piotra Krzywdę – wizytatora, koordynatora ds. kształcenia
zawodowego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Następnie przywitał przybyłych gości: Eugeniusza Stankiewicza Starszego Cechu Rzemiosł Różnych
w Górze, Katarzynę Uran Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Wołowie, Malwinę Chruścicką Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa
Powiatowego w Górze oraz Krystynę Adaśko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z następujących szkół i placówek: Zespołu Szkół
Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w
Głogowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,
Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolny, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Wołowie, Zespołu Szkół w Chocianowie, Zespołu Szkół w Polkowicach, Zespołu Szkół w Górze,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu, Liceum Ogólnokształcącego w Górze,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze.
Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreślił, że z taką formą konferencji mamy do czynienia po raz
pierwszy. Wynika to ze zmian prawnych dotyczących organizacji doradztwa metodycznego w polskim
systemie oświaty. Od 1 września 2019 roku sieć doradztwa, w tym doskonalenie zawodowe
nauczycieli organizują na terenie województwa kuratorzy oświaty. Zadania w tym zakresie realizują
wojewódzkie i powiatowe ośrodki doskonalenia nauczycieli działające na terenie danego
województwa. Obecnie mamy 9 takich ośrodków w naszym województwie jednym z nich jest
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Działają także niepubliczne ośrodki
doskonalenia nauczycieli. Aby ośrodki doskonalenia nauczycieli mogły działać muszą posiadać
akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Taką akredytację uzyskaliśmy 20 marca ubiegłego
roku. W związku z tymi zmianami od 1 września 2019 r. nauczyciele-doradcy metodyczni są
powoływani przez Pana Kuratora. Jednym z nich jest Teresa Frączkiewicz nauczyciel-doradca
metodyczny przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości, która była inicjatorką
konferencji, odpowiadała także za organizację, w tym zaproszenie prowadzących wizytatorów z
Kuratoriom Oświaty we Wrocławiu.
Następnie zabrał głos Kazimierz Bogucki Starosta Górowski, który zwrócił uwagę na kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym
2019/2020. Wśród nich: tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie
nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Podkreślił, że jako
organ prowadzący chce wspierać nauczycieli kształcenia zawodowego w realizacji zadań, które
zostały im powierzone. Powiedział, że naszą wspólną sprawą jest to, aby młodych ludzi wyposażyć w
niezbędną wiedzę i umiejętności. W miarę naszych możliwości chcemy Państwa wspierać, stąd m.in.
pomysł na zorganizowanie wspólnej międzypowiatowej konferencji dotyczącej kształcenia
zawodowego dzięki życzliwości Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Podziękował wszystkim za
przybycie i oddał głos ekspertom, zawodowcom i pasjonatom.
Po 2-godzinnym wykładzie odbyła się dyskusja, pojawiły się pytania od uczestników szkolenia, na
które wyczerpujących odpowiedzi udzielili prowadzący.
W drugiej części Kazimierz Bogucki Starosta Górowski i Bernard Bazylewicz dyrektor PCDNiPP-P w
Górze wręczyli podziękowania Janowi Kamińskiemu i Piotrowi Krzywdzie za profesjonalne
prowadzenie konferencji. Podziękowanie otrzymał także Janusz Dziarski Starosta Wołowski za
nawiązanie współpracy w zakresie doradztwa metodycznego między powiatami górowskim i
wołowskim.
Podziękowanie otrzymał także Starosta Górowski za ogromną i życzliwą pomoc w organizacji
konferencji, Teresa Frączkiewicz – inicjatorka i organizatorka przedsięwzięcia oraz nasi dyrektorzy
powiatowych szkół i placówek.
Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Górze, Zespołu Szkół w
Górze oraz PCDNiPP-P w Górze za zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji.
Catering przygotowały nauczycielki Zespołu Szkół w Górze Agnieszka Nawrocka i Elżbieta Hirny,
którym pomagały uczennice Technikum w Górze w zawodzie technik hotelarstwa.
Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia, natomiast materiały szkoleniowe zostały udostępnione
elektronicznie.

Galeria


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.