Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza
  • XX edycja Góry Grosza
  • Utrudnienia w Wydziale Komunikacji i Dróg
  • PCPR w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportTo jest archiwalna strona www do 1.4.2020
Aktualna znajduje się pod adresem www.powiatgora.plSpotkanie z opiekunami zastępczymi

Tradycyjnie jak co roku, tak i w tym roku w dniu 24 lutego 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zorganizowało spotkanie z opiekunami zastępczymi

Zdjęcie: Spotkanie z opiekunami zastępczymi


Na spotkanie licznie przybyli opiekunowie pełniący funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzący rodzinne domy dziecka. W spotkaniu uczestniczył Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie opiekunom za trud i poświęcenie włożone w wychowanie dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w środowisku biologicznym. Podkreślił jak trudna jest praca zarówno ze strony PCPR w Górze, które w powiecie górowskim zajmuje się organizowaniem pieczy zastępczej oraz ze strony opiekunów zastępczych, którzy przyjmują na wychowanie dzieci, jak trudne trzeba podejmować decyzje, które mają wpływ na losy małoletnich. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki złożył opiekunom zastępczym życzenia: dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w wypełnianiu tak ciężkiej pracy i misji. Następnie nawiązał, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zainicjował akcję „Koperta życia”, która skierowana jest do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Jest to ulotka informacyjna z formularzem „Koperty życia”, w której powinny znaleźć się dane dotyczące chorób, leków oraz inne ważne informacje do przeprowadzenia wywiadu lekarskiego. Niniejszy dokument będzie miał znaczenie w sytuacji zagrożenia życia.” Można ją również otrzymać w Starostwie oraz w PCPR.
W dalszej części spotkania kierownik PCPR przedstawiła istotne informacje dotyczące pieczy zastępczej w powiecie górowskim. Poinformowała przybyłych na spotkanie iż w 2019 roku przebywało w pieczy zastępczej 95 małoletnich umieszczonych w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych, rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu górowskiego. Ponadto 15 wychowanków przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 22 małoletnich przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Następnie kierownik PCPR poinformowała o zakresie finansowania pieczy zastępczej przez powiat górowski, o podjętych działaniach na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej tj.; organizowanych warsztatach dla opiekunów zastępczych w zakresie podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, warsztatach dla dzieci z pieczy zastępczej na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu i innych zagrożeniach związanych z używkami, organizowanych koloniach dla małoletnich, dniu dziecka i konkursach promujących uzdolnienia małoletnich oraz innych działaniach, których nie sposób wymienić. Poinformowała również o pozyskaniu nowych kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych, zorganizowanych szkoleniach dla tych osób w celu nabycia uprawnień do tej funkcji oraz kontroli prowadzonej przez Zarząd Powiatu Górowskiego i jej wynikach. Przypomniała również o prawach i obowiązkach opiekunów zastępczych, a także o planowanych działaniach z zakresu pieczy zastępczej, które realizowane będą w bieżącym roku zgodnie z założeniami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022 oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Górowskim na lata 2017-2020. Na zakończenie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rozdali wszystkim przybyłym na spotkanie ankiety, druk sprawozdania z zakresu opieki nad dzieckiem oraz sporządzone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej okresowe oceny opiekunów zastępczych.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.